MEDIJIEM/MEDIA


Laipni aicināti  mediju sadaļā, mēs esam pateicīgi, ka Jums ir interese par šīm sacensībām un pasākumu atspoguļošanu.

Atgādinām, ka organizatoriem, pieder ekskluzīvas tiesības uz visu intelektuālo īpašumu, kas ir filmēts, nofotografēts u.c. drifta sacensībās. Latvijas driftam ir tiesības jebkuru materiālu izmantot savām vajadzībām, kurš ir uzņemts vai veidots Latvijas drifta rīkotajās sacensībās.Latvijas Driftam ir tiesības aizliegt publicēt uzņemto materiālu, no drifta sacensībām, piemēram, sapulces, negadījumus u.c., lietas, kuras Latvijas drifts nevēlas, un neuzskata par vajadzīgām publicēt. Šāda informācija var tikt izziņota pirms vai pēc sacensībām, un mēdijiem bez ierunām ir jāizņem jau ievietotie materiāli.

Dronu lietošana sacensībās ir atļauta tikai ar atsevišķu akreditāciju, un organizatora saņemtu atļauju tieši drona lietošanai.

Mediju akreditācija tiek piešķirta balstoties uz atsevišķiem noteikumiem
 • 2022 sezonā, lai tiktu kā medijs šajās sacensībās, ir jābūt iepriekšējai pieredze kā medijam trasē vismaz 3 mazajos posmos- kausos
 • Ja medijs piesakās pirmo reizi atainot drifta sacensības, viņam tiek dota iespēja uzkrāt pieredzi Latvijas drifta kausos, pirms tiek atspoguļotas lielās sacensības.
 • Medijam , pēc pieprasījuma ,Latvijas driftam ir jānodod jebkura veida materiāls, kurš tiek pieprasīts.
 • Latvijas driftam ir tiesības atsevišķiem medijiem piešķirt ieejas kartes uz čempionāta posmiem neizpildot augstāk minētās prasības, bet izvērtējot mediju pieteikumu un to nozīmīgumu.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI:

 • Mediju akreditācija ir derīga tikai uz vienām sacensībām, ja atsevišķi nav izdota sezonas mediju akreditācijas karte.
 • Lūdzu pārliecināties, ka mediju akreditācijas anketā viss ir aizpildīts, ka “Mājas lapas links” darbojas, un, ka tur ir pieejami jūsu darbi.
 • Garās bikses, slēgtie apavi un mediju veste ir obligāta prasība medijiem trasē.

TRASĒ:

1.      Mediju akreditācija- atsevišķa aproce, kopā ar standarta aproci un mediju veste, ir obligāti jāuzrāda jebkurā brīdī, pēc trases darbinieku vai organizatoru prasības.

2.      Ja tiek rīkotas mediju sapulces, par ko mediji tiek informēti iepriekš, tās ir jāapmeklē obligāti.

3.      Betona sienai, riepu valnim, zemes valnim, vienmēr ir jābūt starp Jums un trasi, vai Jums ir jāatrodas pietiekošā attālumā un drošā zonā no sacensību automašīnām, vai atbilstoši mediju zonu shēmai, ja tāda ir izsludināta pirms sacensībām.

4.      Kategoriski aizliegts šķērsot trasi braucienu laikos, ja netiek saņemts atļaujas signāls no trases darbiniekiem, kuri koordinēt darbu trasē ar rācijām. Trases darbinieki dod signālu medijam ar roku par to vai drīkst, vai nedrīkst šķērsot trasi.

5.      Negadījumu gadījumā, neaizšķērsot ceļu neatliekamās palīdzības transportam un darbiniekiem, netraucēt viņu darbu.

6.      Esi gudrs, nedari muļķīgas leitas, seko līdzi katram braucējam kamēr esi trasē, nepārskati bildes atrodoties trasē, negriez muguru automašīnām, nepārvērtē sevi atklāšanas parādēs ar tuvumu pie driftējošām mašīnām, vienmēr esi gatavs, ka no mašīnām var atdalīties detaļas un lidot tavā virzienā, nesmēķē un nelieto alkoholu.

7.      Vienmēr jāklausa trases darbinieki, ja ignorē trases darbinieku norādījumus, mediju akreditācija var tikt anulēta.

8.      Vienmēr ir jābūt gatavam dažādām situācijām, pats galvenais atceries, neviena laba bilde vai video kadrs ,nav līdzvērtīgs tavai dzīvībai.

ĀRPUS TRASES:

 1. Materiāla publicēšana pēc pasākuma ir termiņā ne ilgāk kā 2 nedēļās, ja savādāk nav atrunāts ar Latvijas driftu.
 2. Sacensību atklāšanas un apbalvošanas ceremonijas apmeklēšana ir obligāta, ja nav savādāk atrunāts ar Latvijas driftu.

NOTEIKUMI ,PAR KURIEM KATRS MEDIJU PĀRSTĀVIS, PARAKSTĀS ,PAPILDUS MEDIJU AKREDITĀCIJAS ANKETAI, SACENSĪBU DIENĀ PIE IEEJAS, IZŅEMOT IEEJAS KARTES.

1.      Organizators aizdomu gadījumā var sazināties ar medija redaktoru, lai pārbaudītu sniegtās informācijas patiesumu, vai medijs pārstāv konkrēto redaktoru.

2.      Organizators patur tiesības noraidīt akreditāciju pirms sacensībām, un  bez papildus paskaidrojumiem, un bez iepriekšēja brīdinājuma, anulēt izsniegtās akreditācijas.

3.      Sacensību laikā trasi šķērsot aizliegts. Visiem žurnālistiem-mediju pārstāvjiem sacensību laikā ir jāievēro trases personāla, tiesnešu un apsardzes personāla norādījumi. Atrodoties iekš trases zonas , mediju pārstāvji nedrīkst sēdēt sacensību norises laikā, atpūtu var veikt, ārpus trases zonas teritorijas, dalībnieku parkā, vai skatītāju pusē.

4.      Dzīvības apdrošināšana fotogrāfiem un operatoriem IR OBLIGĀTA, kopija jānosūta kopā ar pieteikuma anketu, ieteicams dzīvības apdrošināšanu ņemt līdzi uz sacensībām.

 • Apdrošināšanas polisei jābūt derīgai uz brīdi, kad medijs  ir paredzējis piedalīties konkrētajās sacensībās;

 • Apdrošināšanas polises apdrošinājuma summai ir jābūt ne mazākai kā EUR 5000,- (pieci tūkstoši euro);

 • Apdrošinājuma devējam ir jāapņemas segt zaudējumus, kas saistīti ar traumām, kuras guvis medijs filmējot vai fotografējot autosporta sacensības;

5.      Parakstot šo anketu un nododot to organizatoriem, apliecinu, ka man ir vismaz 18 gadu un esmu brīdināts par to, ka autosports var būt bīstams un pilnībā uzņemos atbildību par savu veselību un dzīvību, un apzinos riskus trasē.

6.      Obligāti nepieciešama mediju veste, veste, kura ir atstarojošā krāsā, viegli pamanāma trasē!

7.      Informācija, bildes, video, pēc pasākuma jāsūta uz e-pastu eline@driftlatvia.com

OBLIGĀTI ATRODOTIES TRASES TERITORIJĀ, UN DALĪBNIEKU PARKĀ, IR JĀVELKĀ MĒDIJU VESTE UN ATSEVIŠĶĀ MEDIJU APROCE.

ATRODOTIES TRASĒ, KATRS PATS MEDIJS UZŅEMAS PAR SEVI PILNU ATBILDĪBU UN AR SAVU PARAKSTU APLIECINA, KA UZŅEMAS VISUS RISKUS UN ATBILD PAR SAVU DZĪVĪBU SACENSĪBU LAIKĀ

JUMS TIEK IZNIEGTA MEDIJU VESTE, JA VIŅAS JUMS NAV, VAI VIŅA IR NEATBILSTOŠA DROŠĪBAS NOSACĪJUMIEM ( PAR NEATBILSTĪBU LEMJ MEDIJU AKREDITĀCIJAS IZSNIEDZĒJS, MEDIJU VESTE IR JĀUZRĀDA REĢISTRĒJOTIES, KO VEICIET IERADOTIES SACENSĪBĀS) PAR KURU IR JĀMAKSĀ DROŠIBAS NAUDA 20 EUR, NAUDA TIKS ATGRIEZTA PRET MEDIJU VESTI LĪDZ PLKST.17:00 PIE MEDIJU IEEJAS KUR REĢISTRĒJĀTIES SACENSĪBĀM, BET PĒC PLKST.17:00 OFICIĀLAJĀ SEKRETARIĀTA CENTRĀ TRASES TERITORIJĀ, LĪDZ PAT SACENSĪBU NOSLĒGUMAM.

MEDIJU AKREDITĀCIJAS ANKETA IR JĀNOSŪTA VISMAZ NEDĒĻU PIRMS SACENSĪBĀM, JA NETIEK IEVĒROTS TERMIŅŠ, NEDĒĻA LĪDZ SACENSĪBĀM LATVIJAS DRIFTAM IR TIESĪBAS NEIZSKATĪT UN NEPIEŅEMT MEDIJU AKREDITĀCIJU.

MEDIA- VIDEO, AUDIO, PHOTOGRAPHY REGULATIONS

Welcome to the Latvia drift 2021 season. We thank you for your continuing interest and coverage of Latvia drift. Latvian drift exclusively retains (or otherwise has the rights to) all broadcast, cable, video and intellectual property rights emanating or derived from its events, including, without limitation, all images, audio, internet content, streaming video or other mediums, whether now or hereafter created Latvia drift Property).

Any rebroadcast, reproduction or otherwise any use of Latvia drift Property, including, but not limited to, filmed, videotaped, audio or Internet related material(s) gathered on-site is prohibited without the express written permission of Latvia drift in each instance.
THE USE OF DRONES IS PROHIBITED, WITHOUT ORGANIZER PERMISSION, AT ALL, IN LATVIA DRIFT EVENTS.

ALL BROADCAST, AUDIO AND INTERNET RELATED COVERAGE AND/OR COLLECTION OF MATERIALS, INCLUDING HIGHLIGHTS, IS PERMITTED

REGARDING PHOTOGRAPHY:
To be eligible for media accreditation for big races and serials in Latvia, photographers must work for an accredited media outlet, an affiliated team, sponsor or freelancer entity that staffs ,or is involved in at least 75% of the Latvia drift races. Photographers are reminded t
hat the Latvia drift holds all trademarks and copyrights to its events and as such photos taken or depicting those trademarks and copyrights of an Latvia drift event, its venues, drivers, teams, sponsors and trademarks can be used only for news and non-commercial/non-retail promotional purposes, which are in keeping with prevailing moral and ethical standards within the community at large. Any other use must be approved in advance in writing by the Latvia drift. Applications for photo hard card must be made directly to Latvia drift .

We will not accept photographers from foreign countries, who dont't have previous experience in other National our drift serial races, at least 1 years experience need to have in drifting as media representative.

Photographers are reminded that pre-race photographers' meetings are mandatory. Photographers approved by Latvia drift to work in "hot" access zones during the race must wear long pants and closed toed shoes at all times when on track.

Media confirmations will be sent out 1 week prior to event applied for. Media applications must be submitted NO LATER than 1 week prior to the event for consideration using this online form.

GENERAL RULES:

 1. Your media app is valid for one race, if Latvia drift don’t give out hard card for all season.
 2. Please make sure that the “Website URL” link you provide to your work contains samples that we can review. They don’t have to be of drifting, but we need to make sure you have semi-professional equipment and knowledge of photography our video. We do not let anyone onto the track, and to be able to provide you with credentials we’ll need to see a sample of your work. Please do not link to forums.
 3. Your credentials can be suspended or revoked at any time if any of the below rules are broken.
 4. Long pants and close toed shoes are required on track and in the pits at all times.
 5. In return for a media pass entry and on-track access, we ask that you abide by the following rules in order to keep the program safe and successful:

 On-Track

 1. Media Pass- different media wristband together with other wristband and media vest MUST be displayed at all times while on site.
 2. You are required to attend the Media Meeting BEFORE the track goes hot (Usually happens around the same time as the drivers meeting, 30 minutes after the gates open). Failure to attend this meeting will result in no track access for the day
 3. A wall or concrete barrier our tire wall, our land wall, must be between you and the cars at all times.
 4. Wear closed-toed shoes and long pants. No shorts or sandals are allowed on-track or in the pits.
 5. Never cross the track unless you have been cleared to do so by a corner worker, or an official. We ask media to time their movements to not delay the on track action. Usually the best time to ask to cross is during a run-group change. When in doubt, ask a staff member!
 6. Do not approach on-track wrecks, ever. Emergency personnel are moving to and from accidents and we need anyone non-essential to the driver(s) well-being out of the way.
 7. Be smart. Don’t do anything stupid or careless that would put you, your fellow photographers, a driver, or a track worker at risk.
 8. Last but most importantly, always listen to track officials! Failure to do as they say will result in your media credentials being suspended or revoked.
 9. You always need to be ready for different situations, you can’t stand with back to track, you need to take car for your own safety in track, and remember that your life is more important as good Picture!

Off-Track

 1. Upload of content is required within two weeks of the event. We will be checking your registered website regularly throughout the year.
 2. For competition events coverage of the opening ceremonies and podium is mandatory and posting media from theses ceremonies is required.
 3. For events with car shows, coverage of the cars in the shows is required.
 4. Give equal coverage to all drivers in the photos you post online.

RULES WHAT EACH MEDIA WILL SIGN IN RACE DAY AT ENTRANCE:

 YOU ARE SIGNING FOR:

 •  All freelance photographers / videographers must be assigned by an approved media outlet
 • Media Applicants must be over the age of 18 at time of even
 • must be accompanied by a press jacket from organizer
 • Life insurance- life insurance coverage should be no less than 5000 eur, and papers need to take with you on race!
 • Organizer of the event have the right to get all your materials on request
 • Media accreditation form what you send is valid without signature
 • Submit to the organizers and track employees' warnings and bans during the race

IMPORTANT THINGS

1.     YOU NEED TO BE IN TRACK IN MEDIA VEST AND WITH SPECIAL MEDIA WRISTBAND, WITHOUT THEM TRACK WORKERS WILL ASK YOU LEAVE TRACK LAYOUT

2.     IF YOU ARE RACE TRACK, YOU ARE TAKING ALL YOUR LIABILITY FOR YOUR LIFE AND SAFETY,AND WITH YOUR SIGNATURE YOU ARE TAKING ALL RISKS TO YOU OWN

WE ARE GIVING YOU MEDIA VEST IF YOU NEED AND DON’T HAVE IT, AND TAKING SAFETY MONEY FOR THAT 20 EUR, YOU WILL GET MONEY BACK WHEN YOU WILL BRING BACK MEDIA VEST, YOU CAN GIVE THEM UNTIL 17:00 IN PLACE WHERE YOU REGISTERED,OR AFTER 17.00 IN RACE SECRETARY PLACE